On view at Usagi until Thursday, November 11

Travers 2021

A group show featuring artists Ayano Nakamura, Go Yamasaki, Hideyo Kawasaki, Jun Hattori, Koseko Design&Press, M, Maiko Yoshizawa, Manabu Endu, Masakiyo Hamasaki, TARO, Toru Yamada, and Yasuhiro Tsutsumi.